Product - NYD
อาหารเสริมพืชชนิดเม็ด NYD เหมาะสำหรับปาล์ม , ยาง ,มันสำปะหลัง , ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด ใส่แล้วทำให้ดินร่วนซุยขึ้น เนื่องจากมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริม สามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีเยี่ยม
 
อาหารเสริมพิชชนิดเม็ดเข้มข้นตรา NYD
คุณประโยชน์
เป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากวัตถุดิบและแร่ธรรมชาติ ซึ่งให้ธาตุอาหารสูงประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ทั้งยังมี วิตามิน อินทรียวัตถุ ฮอร์โมนรวม และเอนไซม์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน
 
อาหารเสริมพืชชนิดเม็ดเข้มข้น NYD ยังช่วยดึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินมาเสริมสร้างความเจริญเติมโตให้แก่พืชได้อีก อีกทั้งแก้ความเป็นกรดของดิน ทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมแก่พืชในการเจริญเติบโตมากที่สุดเมื่อใช้แล้วผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในระยะปลูกเพียงฤดูเดียวเท่านั้น ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชสวน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ผัก และนาข้าว
 
ธาตุอาหารในอาหารเสริมพิชชนิดเม็ดเข้มข้น NYD
ธาตุอาหารหลัก
 1. ไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชและคลอโรฟิลล์ช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต
 2. ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้ระบบรากพืชแข็งแรงดูดน้ำและอาหารได้ดี ช่วยในการออกดอก และผลเร็วขึ้น
 3. โปรแตสเซียม (K) ช่วยให้พืชสร้างแป้ง น้ำตาล และลำเลียงไว้ที่ราก ลำต้น และผล เพื่อเก็บไว้ใช
ธาตุอาหารรอง
 1. แคลเซียม ช่วยในการเจริญของยอดอ่อน รากขนอ่อน ทำให้พืชดูดน้ำและอาหารได้ดี
 2. กำมะถัน ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 3. แมกนีเซียม ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงและขบวนการหายใจได้ดี
ธาตุอาหารเสริม
คลอรีน สังกะสี โบรอน แมงกานีส ทองแดง โมลิบดินั่ม เหล็ก ออร์กานิค-คาร์บอน ออร์กานิค-แมทเทอร์ หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่างๆ
 
ข้อด
 1. ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้แล้วคุ้มทุนรวดเร็วทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
 2. มีธาตุอาหารครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมและยังมีวิตามิน อินทรียวัตถุ ฮอร์โมนรวมและเอนไซม์ต่างๆ ที่จำเป็นมากมาย
 3. ปรับสภาพดินที่เสียให้มีสภาพดีขึ้น ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด ด่าง ให้เป็นกลาง มีค่า pH 5 – 6 ส่งผลให้ดินร่วนซุยง่ายต่อพืชในการเจริญเติมโต กักเก็บแร่ธาตุอาหารใต้ดินให้พืช นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่
 4. พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรงทนทานต่อสภาวะ ดิน ฟ้า อากาศ สร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ใช้ได้ดี ทั้งนาข้าว พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ยางพารา ฯลฯ
 5. ปริมาณการใช้คงที่เนื่องจากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุเข้มข้น ซึ่งช่วยดึงธาตุอาหารที่ถูกเม็ดดินดูดซับไว้ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับพืชได้ดียิ่งขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่ม ปริมาณการใช้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อเร่งผลิต
 
วิธีการใช้
ชนิดพืช
ช่วงระยะการใช้
อัตราการใช้
กระสอบสีเหลือง สำหรับพืชไร่ ได้แก่
อ้อย , มันสำปะหลัง , สับปะรด
ระยะปลูก 15 – 30 วัน 50 กก. / ไร่
นาข้าว ระยะปลูก 60 – 90 วัน 20 – 50 กก. / ไร่
กระสอบสีเขียว สำหรับพืชสวน ได้แก่
ไม้ผล , ยูคา เป็นต้น ระยะเตรียมดินก่อนปลูก หว่าน หรือ หยอดโคนต้น 50 กก. / ไร่
ระยะเจริญเติบโตแล้ว และระยะให้ผลผลิต 20 – 50 กก. / ไร่
ยางพารา ระยะเตรียมดิน หรือรองก้นหลุม 0.3 กก./ต้น
ระยะอายุยาง 1 – 7 ปี 0.5 กก. / ต้น
ระยะเปิดกรีด 1 กก. / ต้น
ปาล์ม อายุ 5 – 10 ปีขึ้นไป 2 – 4 กก. / ต้น
 

ข้อแตกต่างระหว่างอาหารเสริมพิช NYD กับปุ๋ยชีวภาพ

 
อาหารเสริมพืช NYD
ปุ๋ยชีวภาพ
 1. พืชดูดซึมอย่างรวดเร็ว ภายใน 3 – 5 วัน เพราะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุที่ได้รับการย่อยสลายจากจุลินทรีย์แล้ว
 2. ปริมาณการใช้เท่ากับปุ๋ยเคมี ปริมาณ 50 กก.ต่อไร่
 3. มีธาตุอาหารหลัก N, P, K มากกว่าปุ๋ยชีวภาพ
 4. มีธาตุอาหารรอง และฮิวมัสในปริมาณเข้มข้น
 5. ทำให้พื้นที่ดินดาน กลับกลายเป็นดินดีอย่างรวดเร็ว
 1. พืชดูดซึมช้าใช้เวลา 3 – 6 เดือน เพราะต้องใช้เวลาให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย
 2. ต้องใช้ปริมาณมากกว่า 50กก.ต่อไร่
 3. มีธาตุอาหารหลัก N, P, K น้อย
 4. มีธาตุอาหารรองน้อย ไม่มี ฮิวมัส
 5. ไม่สามารถแก้ปัญหาดินดาน หรือใช้เวลานานเป็นปี
 
NYD PRICE LIST
ประเภทสินค้า
ประเภทลูกค้า
เงื่อนไข
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
หมายเหตุ
อาหารเสริม NYD ตัวแทนจำหน่าย / สหกรณ์ / ธกส.
สด
ตัน
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
 
 • คิดค่าจัดส่งตาม Delivery Rates
 • ผู้ซื้อจัดหากรรมกรลงสินค้าเอง
กระสอบ
เชื่อ
ตัน
กระสอบ
อาหารเสริม NYD ลูกค้าทั่วไป
สด
ตัน
 • คิดค่าจัดส่งตาม Delivery Rates
 • ผู้ซื้อจัดหากรรมกรลงสินค้า
กระสอบ
เชื่อ
ตัน
กระสอบ
อาหารเสริม NYD ลูกค้าชาวสวน NY
สด
ตัน
 • มีอัตราการหักเงินตามโปรแกรมส่งน้ำยางให้หมดหนี้ภายใน 1-2 เดือน
 • คิดค่าจัดส่งตาม Delivery Rat
กระสอบ
เชื่อ
ตัน
กระสอบ
 
 
 
 
 
COPYRIGHT (C) N.Y. Development Co.,Ltd. All rights reserved.
Created By SiamWebMate