ลักษณะธุรกิจ
  บริษัท เอ็น.วาย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการปรึกษาด้านการจัดการ พืชสวน พืชไร่ โดยทำการวิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็น ระบบ เช่น
 
หาวิธีเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพสวนยางพารา ได้แก่
  » ศึกษา ทดลอง และพัฒนาการทำกระโปรงยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางในช่วงฤดูฝน
  » ศึกษา ทดลอง การทำริมโฟลว์ (RRIMFLOW) เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง และลดเวลาการกรีด
  » คิดค้นทำมีดกรีดยางชนิดพิเศษสำหรับเกษตรกรรายใหม่ หรือยางพาราที่เปิดกรีดใหม่ เพื่อไม่ให้หน้ายางเสีย
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและต้นกล้าที่มีคุณภาพ เช่น ต้นกล้ายางพารา พันธุ์มันสำปะหลัง
วิจัยและทดลองอาหารเสริมแก่พืชทั้งชนิดผง ชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ที่มีคุณภาพ ไม่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการวิจัย ทดลอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นที่ปรึกษาทางการเกษตรที่เกษตรกรให้ความเชื่อถือ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านผลผลิตและกำไรของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
 เป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากวัตถุดิบและแร่ธรรมชาติ ซึ่งให้ธาตุอาหารสูงประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ทั้งยังมี วิตามิน อินทรีย์วัตถุฮอร์โมนรวมและเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นต่อพืชอย่างครบถ้วน อาหารเสริมพืช NYD ยังช่วยดึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินมาเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อีกอีกทั้งแก้ความเป็นกรดของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมแก่พืชในการเจริญเติบโตมากที่สุด เมื่อใช้แล้วผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายในระยะปลูกเพียงฤดูเดียวเท่านั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ผัก พืชไร่ พืชสวนทุกชนิด และนาข้าว
 
คุณสมบัติของ อาหารเสริมพืช NYD

1. ราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้แล้วคุ้มทุนรวดเร็ว ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
2. มีธาตุอาหารครบ คือทั้งธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุอาหารเสริม และยังมีวิตามิน  อินทรีย์วัตถุ ฮอร์โมนรวมและเอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นมากมาย
3. ปรับสภาพดินที่เสียให้มีสภาพดีขึ้น ช่วยปรับสภาพดินที่เป็น กรด ด่าง ให้เป็นกลาง มีค่า P.H. 5-6ส่งผลให้ดินร่วนซุย ง่ายต่อพืชในการเจริญเติบโต กักเก็บแร่ธาตุอาหารใต้ดินให้พืช นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่
4. พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงทนทานต่อสภาวะ ดิน ฟ้า อากาศ สร้างภูมิคุ้มกัน โรคต่าง ๆใช้ได้ดีทั้ง นาข้าว พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ยางพารา ฯลฯ
5. ปริมาณการใช้ที่คงที่ เพราะปุ๋ยนี้เป็นอินทรีย์สารช่วยดึงธาตุอาหารที่ถูกเม็ดดินดูดซับไว้ออกมาให้เป็นประโยชน์กับพืชได้ดียิ่งขึ้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ การใช้ขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อเร่งผลผลิต
 
ธาตุอาหารอาหารเสริม NYD
  • ธาตุไนโตรเจน(N ) เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชและคลอโรฟิลล์ ช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต
• ธาตุฟอสฟอรัส( P ) ช่วยให้ระบบรากพืชแข็งแรงดูดน้ำ และอาหารได้ดี ช่วยในการ ออกดอก และผลเร็วขึ้น 
• ธาตุโปรแตสเซียม( K ) ช่วยให้พืชสร้างแป้ง น้ำตาล และลำเลี้ยงไว้ที่ราก ลำต้น และผลเพื่อเก็บไว้ใช้
• ธาตุแคลเซียม ช่วยให้ในการเจริญยอดอ่อน รากขนอ่อนทำให้พืชดูดน้ำและอาหารได้ดี
• ธาตุกำมะถัน ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
• ธาตุแมกนีเซียม ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงและขบวนการหายใจได้ดี
• คลอรีน สังกะสี โบรอน แมงกานีส ทองแดง โมลิบดินั่ม เหล็ก ออร์กานิคคาร์บอน ออร์กานิค-แมทเทอร์ หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่าง ๆ
 
 
 
 
COPYRIGHT (C) N.Y. Development Co.,Ltd. All rights reserved.
Created By SiamWebMate